آیا میدانید خوردن یک سیب در روز پوست شمارا شاداب میکند!

تهران، شریعتی، خیابان دولت، ابتدا خیابان جلالی پور، پلاک 32، واحد 1

تلفن:22621459 (021) - 22641755 (021)

 

ساعات حضور

شنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دوشنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
سه شنبه
کار نمیکند
شنبه - یکشنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دوشنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
شه شنبه
بسته است
نوبت دهی
۹:۱۵ - ۹:۴۵
شنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
یکشنبنه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دوشنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
سه شنبه
۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
چهرشنبه - پنجشنبه
۸:۰۰ - ۱۲:۰۰